MILAN GÁBOR
ÚVOD / FIRMA / CO2 V AKVÁRIU / OSTATNÉ / KONTAKT
DOKUMENTY / VÝPREDAJ / OZNAMY
MIGASS, s.r.o.

Čo Vás možno zaujme ...INFORMÁCIE K OBJEDNÁVANIU

   * na požiadanie je predstavená cenová ponuka systémov, ponúkaných tovarov a služieb
   * všetky objednávky sa vybavujú elektronicky, emailom z info@migass.sk a budú konzultované, prípadne potvrdené do troch pracovných dní
   * pri každej objednávke je vystavená proforma faktúra, až po jej úhrade, vyúčtovaní je odoslaný, odovzdaný tovar a následne sa stáva majetkom objednávateľa
   * firma neúčtuje manipulačné poplatky, poplatky za vklady a podobne, elektronickou komunikáciou sa predchádza rôznym nedorozumeniam, nezrovnalostiam, dostupnosť a pod. .
   * všetky prípadné zmeny sú konzultované so zákazníkom, pokiaľ tovar nie je skladom je zákazníkovi daná informácia o dostupnosti a je riadne informovaný kedy mu bude odoslaný tovar
   * zákazník si môže sám zvoliť spôsob doručenia tovaru, pokiaľ tak neurobí zákazník je informovaný o spôsobe doručenia objednaného tovaru, prípadne jeho prevzatia
   * pri montáži a správne fungovanie systémov zostáv je potrebné postupovať podľa návodov, pri nejasnostiach sa obrátiť priamo na predávajúceho
   *  MIGASS, s.r.o. si vyhradzuje právo nepredstaviť ponuku, nedodať objednaný tovar, pokiaľ má pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa
   * zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní bez udania dôvodu: formulár na odstúpenie od zmluvy, tlačivo môže byť zaslané taktiež elektronicky
   * zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru
   * odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (formát .pdf)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • osobné údaje sú chránené pred zverejnením, zneužitím a použitím treťou osobou
 • používajú sa len pri kontakte so zákazníkom, predkladaní ponuky, objednávaní tovaru
 • následne pri odovzdávaní, zasielaní tovaru, podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z.z..zákona NR SR č.122/2013 Z.z. a príslušne aktuálne platnej legislatívy
PROGRAMY, ZĽAVY, INFORMÁCIE


 • spoločnosť si váži kadého zákazníka
 • každý zákazník pri objednávke získa zľavu zo základných cien, podľa výšky objednávky
 • zľava zo základných cien, a iné výhody je určitá forma poďakovania za nákup
 • ak platby nejdú do VRP (virtuálna registračná pokladnica), tak sa inkasujú na firemný účet spoločnosti (napr. platba proforma FA)

ADR  POKYNY ADR do 1000

 dohoda o preprave nebezpečných vecí bola uzatvorená 30.09.1957.
Kliknutím sa vám otvorí odkaz na pokyny  ADR.

REKLAMÁCIE
 • všetky oprávnené reklamácie budú konzultovamé a vybavené v zákonnej lehote
 • formulár na podanie reklamácie môže byť odoslaný z emailu  info@migass.sk, alebo si ho môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:    reklamačný list .pdf     reklamačný list .xls
 • tlačivo je potrebné podpísať a odoslať na email: info@migass.sk
 • po dohode je potrtebné tovar odoslať na sídlo spoločnosti
 • zákazník je informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie s príslušným stanoviskom
 • odosielané balíky sú poistené, MIGASS nezodpovedá za poškodenie prepravcom
 • mechanicky poškodené diely (neodbornou manipuláciou, rozbitím) nie je možné reklamovať!
 • dobierky MIGASS nepreberá

flasa_10kgco2    Karta bezpečnostných údajov pre CO2
   identifikácia: Oxid uhličitý CO2 pod tlakom skvapalnený,
   UN 1013   ADR 2.2
   netoxický, nehorľavý, R- vety, S- vety nie sú
   skladovať  do 31 °C

   KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CO2
flasa_2.68m3_N2   Karta bezpečnostných údajov pre N2
   identifikácia: Dusík N2 plynný, stlačený,
   UN 1066   ADR 2.2
   netoxický, nehorľavý, R- vety, S- vety nie sú
   skladovať  do 50 °C

   KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV N2
MIGASS, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, vytvorené v programe KompoZer

Document made with KompoZer