MILAN GÁBOR
ÚVOD / FIRMACO2 V AKVÁRIU / OSTATNÉ / KONTAKT
PRÍVOD / REGULOVANIE / DIFÚZORY / KONTROLA / DIELY
MIGASS, s.r.o.

Použitie pre rastliny ...   Prihnojovanie s CO2

Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×10-10 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík - v množstve až 5×10-10 ton - čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu. Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

Môžeme teda hypoteticky povedať, že ak nám rastlina spotrebuje 1 diel vody (nerátame odparenú, či vsiaknutú), mala by spotrebovať aj 1 diel CO2. Reálne však rastlina prijme 2 diely vody, a 1 diel vody použije na vlastnú réžiu. Preto by mala mať rovnica nasledujúci tvar:  12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O  Nakoľko však máme redukčné ventyly ciachované v litroch plynu za minútu, musíme si hmotnosť plynu prerátať na litre a naopak.
   Budeme vychádzať z množstva 1 kg (1000g) plynu CO2.
 Molárna hmotnosť CO2 je 44,01, teplotu máme 20°C = 293,15 K.  Tlak budeme brať do úvahy 1Bar = 100 kPa
Stavová rovnica ideálneho plynu je nasledovná:   p*V = n*R*T = m/M*R*T    /kPa.dm3.mol-1/

p = daný tlak;V = objem pri danom tlaku; m = hmotnosť plynu (1000g); M = molárna hmotnosť (44,01); R = univerzálna plynová konštanta 8,3144; T = termodinamická teplota (273,15+°C);
takže: 1000/44,01*8,3144*293,15= 55382,1/tlak(100kPa) = 553,82dm3(L)                                                              zdroj: fch.upol.cz
1kg CO2 = 554 Litrov plynu 
Z daného vzťahu vieme približne vyrátaťaj množstvo plynu, ktoré zostane v sudoch po vyčapovaní nápoja. Ak máme 50L sud,  a tlak nastavený na 2,5 bar, po vytlačení nápoja  zostane v sude 2,5 x 50 = 125 litrov plynu , čo je 225 gramov, teda v 4 sudoch by zostal približne necelý 1 kg. Samozrejme nerátame nasýtenie v nápoji 1-3 g/L, potom v 50L nápoja sa nasýti 50-150 gramov plynu.

PRÍKLADY ZOSTÁV
 PRÍKLAD ZOSTAVY     NÁVOD AKVÁRIUM     UZATVORENÉ ZÁHRADY     NANÁŠANIE FARIEB (AIRBRUSH)     NÁVOD SKLENÍKY

special_3v1

 diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 • vsuvka G1/8“, 1 ks* ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 3 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spínač časový* prísavky 3 ks* hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm


special_2v1

diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 •  vsuvka G1/8“, 1 ks
 •  ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 2 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spätný ventil podľa výberu* prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm,
priklad_sklo

 diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil plastový škrtiaci L- G1/8“ - 6mm
 • ventil on/off, plast
 • ventil spätný, sklo
 • počítadlo sklo
 • difúzor 20 mm, sklo, príp. podľa výberu
 • prísavky 6 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm
priklad_easy

diely aj podľa vlastného výberu:

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil škrtiaci L-  G1/8“- 6mm, plast
 • difúzor 3 v 1, 35 mm
 • prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm
MIGASS, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, vytvorené v programe KompoZer

Document made with KompoZer